Biedermeier er en undeKMS7594_bendz.jpgrstrømning fra Romantikken. Biedermeier var en periode fra 1815-1825. Biedermeier er et tysk begreb for spidsborgerlighed og er en betegnelse for kunst, der dyrker harmonien og idyllen. Begrebet Biedermeier stammer fra tysk, hvor et satirisk stykke havde en spidsborgerlig hovedperson ved navn Hr. Biedermeier.
I perioden er familien i centrum og er i kunsten typisk portrætteret siddende i en dagligstue samlet om en fælles aktivitet.
Nøgleord i Biedermeier:
- Fokus på kærlighed
- Familien i centrum
- Fokusering på det private, og det hjemlige
- Hygge
Den lille Karen er skrevet af Thomasine Gyllembourg og er et eksempel på en tekst fra Biedermeier litteraturen. ”Den lille Karen” repræsenterer valget mellem det usikre og lidenskab vs. kærlighed og tryghed. Karen vælger kærlighed frem for fysisk fremtoning, da hun vælger mellemfamilieliv1.jpgto forskellige mænd.

Poetisk realisme har indbygget modsætninger, der ligger i dens begreb. På den ene side er den som noget nyt forpligtet på realiteternes verden, hvor forfatterne konstruerer et billede eller en gengivelse af verden, der skal forekomme virkelighedstro. På en anden er forfatternes livssyn stadig romantisk.
Poetisk realisme er en periode der findes parallelt med romantismen. Perioden er også romantismens modsætning.
Den poetiske realisme tager litteraturen et afgørende skridt bort fra romantikkens verdensfjernhed, selv om dens livsfilosofi fastholdes.
Forfatterne vender sig mod det liv, der lever omkring dem og helliger sig skildringen af folkelivet ,af dagligdagen og begynder at fremstille miljøer, der før ikke fik adgang til litteraturen, fx landlige lokaliteter og fattige mennesker.
Forfattere, billedkunstnere mm, vil kort sagt bare indfange stemninger fra den nære hverdag og videregive livsskæbner.

Nøgleord til poetisk realisme:
- Realitet
- Social virkelighed
- Idealistisk lys
- Præget af den romantiske livsstemning
- Romantismens modsætning


Billede: Emil Bærentzen: "Et Familiestykke" (1828)

Billede: Emil Bærentzen: Det Schramske familiebillde (1830)